NÁVRH – Dodatok č.1 k VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene…

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2021