Konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júna 2018