Kolaudačné rozhodnutie – Futbalové ihrisko – parkovisko, miestna obslužná komunikácia

Zverejnené
23. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júla 2021 − 13. augusta 2021