Individuálna výročná správa Obce Nová Polhora za rok 2016

Upravené
02. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2017