Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

OZNAM – ZATVORENÁ MŠ

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice bude prevádzka materskej školy prerušená od 10.9.2021 do 14.9.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti detí. Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 16.9.2021.

Mobilná aplikácia

Vážení občania, chceme Vás informovať o novej mobilnej aplikácií. V aplikácií nájdete všetky dôležité informácie, ktoré obec ponúka. O najnovšom a aktuálnom dianí Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť  priamo z Google Play, z App store alebo cez webstránku obce

Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

Obec Nová Polhora v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že p. MILAN DURKÁČ má na obci Nová Polhora uložené „Oznámenia o uložení zásielky“. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže menovaný prevziať… Čítať viac

Zber elektroodpadu

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci dňa 31.08.2021 v čase o 8:00 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom spoločnosti bezproblémovú nakládku.

Oznam spoločnosti AGRO PLUS spol. s r. o. Budimír

AGRO PLUS spol. s. r. o. Budimír oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdy so spoločnosťou, že výdaj naturálií za rok 2021 bude v dňoch 02.09.2021 – 11.09.2021. V rovnakom čase sa budú vydávať naturálie aj pre členov spoločnosti a tiež voľný predaj. Vydávať sa bude jarná pšenica a jarný jačmeň. Je potrebné doniesť si vrecia… Čítať viac

VSD – oznam

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk. Na uvedenej webovej stránke si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či má VSD a.s. oznámenú poruchu výpadku elektriny, alebo ide o plánované prerušenie distribúcie elektriny a taktiež na tejto stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

Všeobecný lekár pre deti a dorast neordinuje

V dňoch 9.8.2021 – 13.8.2021 sa v detskej ambulancii v Kráľovciach neordinuje. V akútnych prípadoch zastupuje:MUDr. Soňa PirickáKostolná ulica 449044 42 Rozhanovcetel.: 055 6950 190 Pred vyšetrením je potrebné sa naďalej objednať na presný termín!

Zmena v poskytovaní dotácie na stravu (ZŠ s MŠ Budimír)

Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika v Budimíre informuje rodičov, že od 1. septembra 2021 dochádza k zmene na nárok na dotáciu na stravu bude mať dieťa, ktoré: žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen… Čítať viac