Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

Zber elektroodpadu

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci dňa 16.11.2021 v čase o 8:00 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom spoločnosti bezproblémovú nakládku.

Pozdrav pre starých rodičov

Milí starí rodičia, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vám žiaci zo základnej školy v Budimíre zasielajú nasledujúci pozdrav.

VSD – Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361,(ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území obce Nová Polhora, okres Košice-okolie: že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia,… Čítať viac

Obnovená prevádzka MŠ

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že prevádzka materskej školy bude od 06.10.2021 obnovená.

Obmedzená prevádzka MŠ

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich tunajšiu materskú školu, že prevádzka materskej školy bude od 29.9.2021 do odvolania v obmedzenom – poldennom režime z prevádzkových dôvodov.