Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

Odpočet elektromerov

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje,  že v priebehu dnešného dňa sa bude v obci vykonávať odpočet elektromerov. Každý odpočtár je vybavený identifikačnou kartou, kde je uvedené meno, priezvisko a fotografia odpočtára ako zmluvného partnera VSD,a. s.

Zber elektroodpadu

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci dňa 19.05.2022 v čase o 8:30 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom spoločnosti bezproblémovú nakládku.

Zdravotné stredisko Kráľovce – oznam

MUDr. Hanesová oznamuje, že dňa 14.04.2022 a 19.04.2022 neordinuje. Zastupovať ju bude dňa 14.04.2022 MUDr. Krupová v Rozhanovciach a dňa 19.04.2022 MUDr. Füleová v Bidovciach. Ordinovať bude od 20.04.2022

SMS Rozhlas

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.

Požiarna prevencia

Chráňme spoločne naše lesy! Hasiči vyzývajú občanov – nepoužívajte na ničenie biologického odpadu vo svojich záhradách oheň. Nevypaľujte porasty, dreviny a trávy!

Sklad humanitárnej pomoci v Košiciach

Košický samosprávny kraj oznamuje, že prostredníctvom Nadácie Košického samosprávneho kraja organizuje zbierku pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí opúšťajú svoje domovy. Sklad humanitárnej pomoci v telocvični Strednej odbornej školy informačných technológií na Ostrovského ulici č. 1 v Košiciach je otvorený vždy v čase od 8:00 do 20:00 hod. V prípade, ak chcete podať pomocnú ruku a priniesť potrebné materiálne zabezpečenie,… Čítať viac

Uzavretie lávky pre peších

Obec Nová Polhora v zastúpení starostom obce oznamuje verejnosti, že na základe posúdenia statikom je lávka pre peších cez rieku Torysa medzi obcami Nová Polhora – Seniakovce v havarijnom stave a z tohto dôvodu je prechod cez túto lávku zakázaný. Týmto žiadame občanov, aby rešpektovali dopravné značenie a vo vlastnom záujme a v rámci bezpečnosti nevstupovali na objekt lávky.

Humanitárna pomoc Ukrajine

Obecný úrad Nová Polhora oznamuje občanom, že aj obec sa má záujem zapojiť do humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny. Nakoľko samosprávam nie je možné určiť aktuálne potreby a zabezpečenie koordinácie aktivít, ZMOS zriadil transparentný účet -POMOC UKRAJINE – IBAN SK25 0900 0000 0051 8801 0894. Okresný úrad Košice- okolie, odbor civilnej obrany a krízového riadenia informuje:… Čítať viac