ZRUŠENÉ – Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kategória

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 16.09.2021, t.j. dnes o 18:00 hod. je zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Zverejnené 16. septembra 2021.
Bez úpravy .