Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

VSD – oznam

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk. Na uvedenej webovej stránke si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či má VSD a.s. oznámenú poruchu výpadku elektriny, alebo ide o plánované prerušenie distribúcie elektriny a taktiež na tejto stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

Všeobecný lekár pre deti a dorast neordinuje

V dňoch 9.8.2021 – 13.8.2021 sa v detskej ambulancii v Kráľovciach neordinuje. V akútnych prípadoch zastupuje:MUDr. Soňa PirickáKostolná ulica 449044 42 Rozhanovcetel.: 055 6950 190 Pred vyšetrením je potrebné sa naďalej objednať na presný termín!

Dôležitý oznam

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre informuje rodičov, že od 1. septembra 2021 dochádza k zmene a nárok na dotáciu na stravu bude mať dieťa, ktoré: 1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 2. žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, 3.… Čítať viac

Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta EMMA KARDASOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 04.08.2021.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac