Odpočet elektromerov

Kategória

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje,  že v priebehu dnešného dňa sa bude v obci vykonávať odpočet elektromerov. Každý odpočtár je vybavený identifikačnou kartou, kde je uvedené meno, priezvisko a fotografia odpočtára ako zmluvného partnera VSD,a. s.

Zverejnené 16. mája 2022.
Bez úpravy .