Africký mor ošípaných

Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie požiadala obec o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia o nákaza Afrického moru ošípaných a to zverejnením letákov.

Zverejnené 25. augusta 2022.
Bez úpravy .