Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky – Slovenská pošta

Zverejnené 20.7.2021.

Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta EMMA KARDASOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Kráľovce si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Novej Polhore v lehote do 04.08.2021.