Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Polhora.

Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie požiadala obec o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia o nákaza Afrického moru ošípaných a to zverejnením letákov.

Zber elektroodpadu

Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci dňa 30.08.2022 v čase o 10:00 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom spoločnosti bezproblémovú nakládku.

Výzva na uzatvorenie nájomných zmlúv na hrobové miesto

Obec Nová Polhora, ako prevádzkovateľ pohrebiska v Novej Polhore, vyzýva nájomcov, ktorým uplynie, resp. uplynula nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2010, 2011, 2012, doba nájmu 10 rokov), aby sa dostavili pre uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie (10 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové… Čítať viac