Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zverejnené 8. februára 2019.
Upravené 5. júla 2021.