Opatrenia – africký mor ošípaných

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

Zverejnené 15. januára 2021.
Upravené 5. júla 2021.